Embedded image permalink

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2558 เจ้าหน้าที่ตำรวจมาเลเซีย ได้รับรายงานว่ามีการค้นพบชิ้นส่วน ของซากเครื่องบิน MH370 ทางตอนไต้ของหมู่เกาะ ฟิลิปปินส์ ในจังหวัด Tawi Tawi โดยยังมีรายงานอีกด้วยว่า มีการพบซากเครื่องบิน และคนอยู่ภายในนั้น..
ตามรายงานของ หนังสือพิมพ์ Star Read more...

Tags